ارور۸۱۵

این Error معمولا درWindows Vista  رخ می‌دهد.
این Error به چهار دلیل می تواند رخ دهد:
۱-ارتباط بین مودم و کامپیوتر قطع باشد. معمولا اگر کابل شبکه به کامپیوتر متصل نشده باشد و Unplugged باشد این Error رخ می دهد.
۲-چراغ LINK مودم (یا همان چراغ ADSL )روی مودم خاموش باشد.
۳-تنظیمات مربوط به مودم به هم ریخته باشد (معمولا اگر مودم ریست شود این اتفاق می افتد).
۴-مشکل از سمت سرویس دهنده اینترنت باشد یعنی سرور هیچ پاسخی نمی‌دهد.