راهنمای ساخت ارتباط PPPoE در سیستم عامل گنو-لینوکس،توزیع فدورا

نخست در بالای Desktop ،منوی System را انتخاب کنید.

از منوی System گزینه Administration را انتخاب، و روی Network کلیک کنید.

آنگاه در بخش Network Configuration  روی گزینه New کلیک کنید.

در این بخش از میان گزینه های موجود بر روی xDSL connection  کلیک کرده و سپس روی گزینه Forward کلیک کنید.

سپس نام سرویس دهنده، نوع کاربر، نام کاربری و گذرواژه PPPoE خود را در بخش های مربوطه وارد کرده و پس از آن روی گزینه Forward کلیک کنید.

سپس روی گزینه Apply کلیک کنید.

اکنون در بخش Network Configuration  ،ارتباط ppp0 را انتخاب کرده و پس از آن روی گزینه Activate در باالی پنجره کلیک کنید.

سپس سیستم به شما پیام میدهد که تنظیم های Network شما انجام شده و برای استفاده از ارتباط ppp0 می بایست آن را ثبت کنید. روی گزینه Yes کلیک کنید تا تنظیم های سیستم ثبت شوند.

در پایان، برای اطمینان از کارکرد ارتباط، در نرم افزار Terminal ،دستور زیر را اجرا کنید:

ifconfig