قطع و وصل شدن اینترنت

قطع و وصل شدن اینترنت

با توجه به خصوصیت های ویژه فنآوری ADSL( که صدا و داده ها به طور مشترک از بستر آن، یعنی خط تلفن، عبور می کنند)، شرایط فیزیکی بر این فن آوری تاثیر گذاری بسیاری دارند و ممکن است سبب قطع و وصل شدن ارتباط اینترنت شما شوند. یکی از مهم ترین علت های قطع و وصل شدن ارتباط ADSL ،نویز روی خط است. برای برطرف نمودن آن، همه موردهای زیر را بررسی کنید:
– اگر گوشی تلفن بدون اسپیلیتر روی خط دارید، این گوشی را به اسپلیتر متصل کنید. نبودن این دستگاه ممکن است باعث ایجاد نویز شود.
– امکان خرابی اسپلیتر وجود دارد، پس بهتر است دستگاه اسپیلتر دیگری را مورد آزمایش قرار دهید.
– از نداشتن دو شاخه ضد برق مطمئن شوید.
چنانچه مشکل حل نشد، برای مشخص شدن علت آن، تنها مودم ADSL را به خط وصل نموده، همه گوشی ها و اسپلیترهای موجود روی این خط را جدا کرده و قطعی و وصلی را دوباره بررسی کنید.