راهنمای خرید مودم

مودم ای دی اس ال( Modem ADSL ) ابزاری است برای اتصال به شبکه اینترنت بر روی خطوط دیجیتالی (Digital Subscriber Line ) از آنجا که سیگنال بر روی کابلهای تلفن معمولی مسافت زیادی را نمیتواند طی کند ADSL در فواصل اندک قابل استفاده است که معمولا کمتر از ۵ کیلومتر است. البته بسته به کیفیت مودم و مشخصات فیزیکی آن این مقدار می تواند متفاوت باشد. وقتی سیگنال به دفتر تلفن منطقه برسد ADSL از آن جدا شده و به سمت شبکه اینترنت هدایت میشود و در عین حال  فرکانس های صوتی سیگنال نیز وارد شبکه تلفن میشوند. به این صورت از یک انشعاب تلفن هم برای برقراری ارتباط تلفنی و هم برای ADSL استفاده می کنیم.برخی از پارامترهای مهمی که جزو ویژگی های اساسی در شبکه های ای دی اس ال حساب می شوند و بعضی از آنها معیار برتری کیفیت مودمها هم شمرده می شوند عبارتند از :نسبت سیگنال به نویز (SNR )عبارت است از نسبت بین سیگنال ارسال شده رو خط تلفن و نویز هر چه میزان SNR تولیدی توسط مودم بالاتر باشد نشانگر این است که توانایی و کیفیت مودم برای ارسال یک سیگنال با کیفیت بالا و با نویز کمتر روی خط بیشتر است.

میرایی خط (Attenuation Line  ): عبارتست از نسبت میرایی سیگنال در طول خط که بعلت مشخصات فیزیکی خط از جمله مقاومت الکتریکی آن متغیر است.

قدرت خروجی سیگنال (Power Output) : عبارتست از میزان توان خروجی سیگنال فرستاده شده روی خط. قدرت خروجی سیگنال با میزان SNR نسبت مستقیم دارد. به عبارت دیگر با بالا تر رفتن قدرت سیگنال خروجی، میزان SNR نیز افزایش خواهد یافت. البته بالا بودن قدرت سیگنال خروجی و بدست آوردن SNR بالا به این روش مفید فایده نیست زیرا بالا رفتن توان سیگنال خروجی باعث ایجاد همشنوایی(Talk Cross ) روی خطوط تلفن بقیه مشترکان مرکز تلفن خواهد شد.

برخی از معروفترین تولید کنندگان مودم های ای دی اس ال در دنیا عبارتند از:
Linksys, Asus, Link-D, Link-TP