مشکل خاموش بودن یا ثابت نبودن چراغ لینک

کاربر گرامی برای بررسی این مورد که چراغ لینک مودم شما ثابت است ولی هیچگونه ارتباط اینترنتی بر روی سیستم خود مشاهده نمی نمایید، موراد ذکر شده را انجام دهید، اگر مشکل شما با موارد ذکر شده حل نشد با پشتبانی تماس حاصل فرمائید:
*ابتدا باید از ثابت بودن چراغ لینک مطمئن باشید.
*به وسیله فرمان Ping از ارتباط سیستم خود با اینترنت اطمینان حاصل فرمائید.
*از نبود پروکسی بر روی مرورگر خود مطمئن شوید.
*اگر با VPN ارتباط برقرار کرده بودید آن را قطع نمائید.
*در صورت داشتن شبکه داخلی مودم را از شبکه خارج نموده و بر روی تک سیستم بررسی نمائید.