بروز مشکل در outlook

در صورت بروز مشکل چه مواردی را بررسی کنیم

نخست از صفحه اصلی Webmail یک Email به خودتان ارسال کنید تا ارسال/دریافت چک شود. در صورتی که در این قسمت مشکلی وجودداشت با میزبان وب خود تماس بگیرید.
اگر Outlook ‌‌شما در شبکه کار نمی کند ممکن است مشکل از تنظیمات شبکه شما باشد، بنابراین برای آزمایش، مودم خود را به یک تک کامپیوتر متصل کنید و Outlook خود را روی آن کامپیوتر آزمایش کنید، اگر Outlook ‌‌شما تحت شبکه کار نمی کند ممکن است مشکل از تنظیمات شبکه شما باشد، بنابراین برای آزمایش، مودم خود را به یک تک کامپیوتر متصل کنید وOutlook خود را روی آن PC آزمایش کنید. درصورتی که ارسال در Webmail بی اشکال صورت گرفت اما در Outlook با مشکل مواجه بودید، تنطیمات Outgoing خود را کنترل نمایید.
در صورتی که ارسال در Webmail بدون مشکل صورت گرفت و تنظیمات Outlook هم صحیح بود، با پشتیبانی داتک تماس بگیرید. برخی از سرویس های میزبانی وب اجازه ارسال Mail را نمی دهند باید با میزبان تماس گرفته و IP خود را به آنان اعلام کنید تا اجازه ارسال داده شود.