نصب و راه اندازی ارتباط PPPoE برای سرویس ADSL در لینوکس

برای راه اندازی سرویس ADSL سمت مشتری، در همه سیستم عامل ها و دستگاه ها،به ساختن ارتباط  PPPoE  نیاز است. برای این منظور، در سیستم عامل لینوکس بایستی بسته pppoe-rp دریافت و نصب شود این بسته در مخزن بیشتر توزیع ها موجود است. در لینوکس امکان ساخت و اتصال ارتباط  PPPoE در هر دو محیط متنی و گرافیکی وجود دارد که در این راهنما به روش راه اندازی آن می پردازیم. راه اندازی در خانواده دبین و اوبونتو گام های زیر بایستی برای راه اندازی ارتباط  PPPoE  پیموده شوند:
۱ -نصب بسته pppoeconf با دستور زیر:

get-apt install pppoeconf

۲ -اجرای دستور pppoeconf گام های بعدی به صورت گرافیکی هستند.

۳ -در ادامه، کارت های شبکه ِ موجود سیستم نشان داده خواهند شد. برای ادامه بر روی گزینه Yes کلیک کنید.

اگر پیش تر فایل تنظیم های PPPoE روی سیستم شما ثبت شده باشد، پیامی همانند تصویر باال نشان داده شده، از شما پرسیده می شود چنانچه مایلید، از فایل ثبت شده پیشین در آدرس provider dsl/peers/ppp/etc /نسخه پشتیبان تهیه کنید. برای ادامه بر روی گزینه Yes کلیک کنید.

در این مرحله گزینه های noauth و defaultroute به تنظیم ها اضافه میشوند. پس از آن روی گزینه Yes کلیک کنید.

پس از وارد کردن نام کاربری که از سوی داتک تلکام در اختیار شما قرار گرفته  روی گزینه Ok کلیک کنید.

اکنون گذرواژه مربوط به ارتباط PPPoE را وارد کرده، روی گزینه Ok کلیک کنید.

چنانچه میخواهید آدرس سرورهای DNS ،که پیشتر از سوی سرویس دهنده اینترنت بر روی سرور PPPoE تنظیم شدها ند، به لیست آدرسهای DNS در فایل تنظیم  ها به آدرس conf.resolv/etc /افزوده شوند، روی گزینه Yes کلیک کنید.

در این گام، میزان MMS یا Maximum Segment Size  تنظیم میشود، برای ادامه روی گزینه Yes کلیک کنید.

اگر میخواهید این ارتباط در زمان روشن شدن سیستم به روش خودکار برقرار شود بر روی گزینه Yes کلیک کنید. این گزینه مناسب سیستم هایی است که همیشه باید به اینترنت متصل باشند، همانند سرورها.

چنانچه می خواهید ارتباط شما هم اکنون برقرار شود، روی گزینه Yes کلیک کنید. اگرارتباط PPPoE شما برقرار نشد، برای برقراری این ارتباط بایستی در خط فرمان ازدستور provider-dsl pon و برای قطع آن، از دستور poff استفاده نمایید.

اگر در گام پیشین بر روی گزینه Yes کلیک کرده باشید، پنجره های همانند تصویر بالا نشان داده می شود، سپس روی گزینه Ok کلیک کنید.

توجه کنید که پنجره Connection Initiated  برای ارتباط درست و یا نبود ارتباط، نشان داده خواهد شد. برای اطمینان از ارتباط درست، با دستور ifconfig لیست اینترفیس ها را مشاهده نمایید. در صورت افزوده شدن اینترفیس PPP0 نشان ازدرست بودن ارتباط دارد. با استفاده از دستور plog می توانید وضعیت ارتباط را بررسی کنید. در صورت وجود خطا و نبود ارتباط، علت را با این دستور بررسی کنید.
برای مثال نمونه ناموفق ارتباط:

نبودن ارتباط به سرور، بخاطر نادرستی نام کاربری یا گذرواژه می باشد.

نکته :
برای تغییر گذرواژه بایستی فایل secrets-chap/ppp/etc /را ویرایش کنید. در این فایل به دنبال نام کاربری مورد نظر بگردید و رمز عبور را تغییر دهید. روش نوشتن نام کاربری و گذرواژه اینگونه است:
“password” * “username”
* برای تغییر نام کاربری خود، اینترفیس متصل به مودم ADSL و غیره، شما بایستی فایل provider-dsl/peers/ppp/etc /را ویرایش کنید.

نمونه این فایل:

noipdefault
defaultroute
replacedefaultroute
hide-password
#۳۰ lcp-echo-interval
#۴ -lcp-echo-failure
noauth
persist
#۱۴۹۲ mtu
#persist
#۰ maxfail
#۲۰ holdoff
plugin so.pppoe-rp  eth0
“user”DATAK

usepeerdns

برای تغییر نام کاربری، عبارت مقابل واژه user را تغییر داده، همچنین معادل آن رادر فایل chap-secrets ،با شکلی که در نکته قبل بیان شد، بیافزایید. برای تغییر اینترفیس متصل به مودم ADSL عبارت جلوی خط plugin so.pppoe-rp را تغییر دهید.تنظیم های اجرا در زمان روشن شدن سیستم، در فایل interfaces/network/etc/ قرار دارند:

 

auto provider-dsl
iface dsl-provider inet ppp
pre-up/sbin/ ifconfig eth0 up  #  line maintained by pppoeconf
provider dsl-provider

چنانچه مایلید ارتباط به روش خودکار اجرا نشود، در آغاز خط auto ds-provider  را علامت # بگذارید، تا از حالت فرمان خارج شده و برای اجرا فراخوانی نشود.